Desert rose

Dođu dani kada postane nesnošlljivo trpiti samu sebe, i onda suze naviru i nekakvo nezadovoljstvo raste poput tijesta i želi da iskipi iz moje glave.. Tada pomaže jedino molitva, i razgovor sa sobom…  pronađem prekidač i isključim.

Naiđoh na jedan lijep ajet..

"Tada može pomoći samo Allah, Istiniti, On daje najbolju nagradu i čini da se se sve na najbolji način okonča.
Navedi im kao primjer da je život na ovome svijetu kao bilje, koje i poslije natapanja vodom, koju Mi s neba spuštamo, ipak postane suho, i vjetrovi ga raznesu. A Allah sve može! Bogatstvo i sinovi su ukras u životu na ovome svijetu a dobra djela, koja vječno ostaju, biće od Gospodara tvoga bolje nagrađena i ono u što se čovjek može pouzdati."

studena
"It is the time you have wasted for your rose that makes your rose so important."

2 komentara

Komentariši